• DI
  • ฮาน
  • ยูวี
  • 3D
  • GX

เกี่ยวกับบริษัท

จี่หนาน Zhancheng Automation Equipment Co. , Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 บูรณาการเทคโนโลยีล่าสุดในประเทศและยุโรป รวบรวมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและการจัดการขององค์กรเลเซอร์มืออาชีพที่รู้จักกันดี
เราได้พัฒนาสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาล่าสุดของเครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้ง เครื่องเชื่อมเลเซอร์ เครื่องตัดเลเซอร์ ฯลฯ อุปกรณ์ของเรามีลักษณะที่สวยงาม สมรรถนะที่มั่นคง อายุการใช้งานยาวนาน ความแม่นยำในการประมวลผลสูง ราคาที่แข่งขันได้จนถึงปัจจุบัน บริษัทของเรามียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ต่อปี ซึ่งเป็นระดับชั้นนำของประเทศ

ดูเพิ่มเติม

สินค้าใหม่